Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć lekcyjnych opracowanym w ramach pakietu edukacyjnego „Człowiek – Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju”. Scenariusz został opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska ze środków NFOSiGW.

Autorzy:

Joanna Czarnecka, Ewa Gajuś-Lankamer, Monika Wesołowska, Anna Maria Wójcik

Konsultacja merytoryczna:

Monika Flis, Renata Korba, Zofia Cofałka

Konsultacja metodyczna:

Renata Stoczkowska, Zofia Cofałka