5 sierpnia 2016 roku w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Bartlowizna w Goniądzu, usytuowanym w przepięknej scenerii Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze”. Spotkanie zostało zrealizowane na zaproszenie Pana Arkadiusza Studniarka i to właśnie w tym miejscu składamy Panu serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc i wsparcie w organizacji szkolenia.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Wojciecha Białka dot. m.in. zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych korzyści wynikających z eliminacji zjawiska niskiej emisji oraz poznali działania kierunkowe i dobre praktyki mające na celu poprawę jakości powietrza. Realizacja spotkania była uwarunkowana koniecznością nagłośnienia tematu przeciwdziałania niskiej emisji wśród lokalnej społeczności, ponieważ to właśnie główniej od niej zależy jak to zjawisko będzie kształtować się w przyszłości. Nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych, wymiana wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk oraz stworzenie swoistej platformy dyskusji jest najlepszym narzędziem edukacyjnym na nadanie rangi danego zjawiska i zainicjowanie wspólnych działań.