30 lipca 2016 dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze”. Za nieocenioną pomoc i wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Białek.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał folder edukacyjny „W zdrowej i czystej atmosferze”. Podczas spotkania przedstawiliśmy dobre praktyki dot. ochrony powietrza (w tym np. kategoryczne zaprzestanie wykorzystywania odpadów jako paliw w piecach i paleniskach domowych), korzyści zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające z ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów oraz pokażemy jak motywować najbliższych i sąsiadów do kształtowania właściwych zachowań w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska.