FORMULARZ REJESTRACYJNY

Formularz zgłoszeniowy na BEZPŁATNE spotkanie szkoleniowe
„W zdrowej i czystej atmosferze”

Proszę wybrać rodzaj szkolenia:

Dane dotyczące szkolenia:

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko

Nazwa i adres instytucji
(w przypadku szkoleń dla mieszkańców należy wpisać powiat / gmina)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail (wymagane)

Procedura rejestracyjna:

  1. Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić on-line lub pobrać plik w wersji word (POBIERZ TUTAJ >> FORMULARZ) i wypełniony przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@fundacjacik.pl
  2. Uczestnicy, którzy prześlą poprawnie wypełniony formularz zostaną powiadomieni mailem o wpisaniu na listę uczestników.
  3. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia zostaną przesłane do uczestników najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  4. Z jednej placówki może zgłosić się więcej niż jedna osoba, w takim przypadku należy przesłać oddzielne formularze dla każdej z osób.
  5. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek podczas szkolenia.
  6. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane (zgodnie z Ustawą   z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) przez Fundację Centrum Innowacji i Koordynacji wyłącznie na potrzeby realizacji projektu „Inicjatywa Północnej Polski na rzecz czystego powietrza”.
  8. Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w  Szkoleniu (POBIERZ TUTAJ) organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.