Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. “Świadomość ekologiczna turystów”autorstwa Jolanty Kamienieckiej. Opracowanie stanowi interpretację wyników badania socjologicznego “Turyści a Natura 2000”.

W 2011 roku, na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE), ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zebrali informacje służące rozpoznaniu świadomości ekologicznej turystów. Badanie to zostało wykonane w ramach projektu edukacyjnego „Szerokie wody Natury 2000”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Długoletnie doświadczenie autorki w sferze badań nad turystyką oraz w edukacji na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, umożliwia wyciągnięcie dalej idących wniosków, czemu poświęcona jest niniejsza publikacja.

POBIERZ TUTAJ >>> SWIADOMOSC EKOLOGICZNA TURYSTOW

Źródło: http://www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/broszury/swiadomosc_eko_turystow.pdf