Panele
29 08 2016 JANOWO – FOTORELACJA ZE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

29 08 2016 JANOWO – FOTORELACJA ZE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

29 sierpnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze”. Spotkanie zostało zrealizowane na zaproszenie Pani Doroty Paczyńskiej z Urzędu Gminy Janowo i to właśnie w tym miejscu składamy Pani serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc i wsparcie w organizacji szkolenia. Uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Wojciecha Białka dot....
14 08 2016 DOBRE MIASTO - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

14 08 2016 DOBRE MIASTO – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Już w najbliższą niedzielę, w trakcie trwającego „Jarmarku sztuki rękodzieła” odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami pt. W zdrowej i czystej atmosferze. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego – nasz wykład rozpoczynamy o godz 13:30.
05 08 2016 GONIĄDZ - FOTORELACJA ZE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

05 08 2016 GONIĄDZ – FOTORELACJA ZE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

5 sierpnia 2016 roku w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Bartlowizna w Goniądzu, usytuowanym w przepięknej scenerii Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze”. Spotkanie zostało zrealizowane na zaproszenie Pana Arkadiusza Studniarka i to właśnie w tym miejscu składamy Panu serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc i wsparcie w organizacji szkolenia. Uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana...
BARCIANY - FOTORELACJA ZE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

BARCIANY – FOTORELACJA ZE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

30 lipca 2016 dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze”. Za nieocenioną pomoc i wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Białek.
05 08 2016 GONIĄDZ – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

05 08 2016 GONIĄDZ – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie dyskusyjno – edukacyjne z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze” podczas którego zaprosimy Państwa do wspólnej dyskusji nt. tego jak każdy z nas może wpływać na ochronę powietrza.
30 07 2016 BARCIANY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

30 07 2016 BARCIANY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy serdecznie na spotkanie dyskusyjno – edukacyjne z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze” organizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Barcianach. 
19 07 2016 LIDZBARK WARMIŃSKI – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

19 07 2016 LIDZBARK WARMIŃSKI – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie dyskusyjno – edukacyjne z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze” podczas którego zaprosimy Państwa do wspólnej dyskusji nt. tego jak każdy z nas może wpływać na ochronę powietrza.
18 06 2016 WĘGORZEWO – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

18 06 2016 WĘGORZEWO – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie dyskusyjno – edukacyjne z mieszkańcami „W zdrowej i czystej atmosferze” podczas którego zaprosimy Państwa do wspólnej dyskusji nt. tego jak każdy z nas może wpływać na ochronę powietrza.
Śmieci mogą być OZE

Śmieci mogą być OZE

Skandynawowie spalają tyle śmieci w profesjonalnych instalacjach, że muszą je importować. W Europie północnej odpady to paliwo proekologiczne. Wytwarza się z nich prąd i ciepło. Polska też zaczyna zmierzać w tym kierunku.
Tematyka paneli szkoleniowo - dyskusyjnych

Tematyka paneli szkoleniowo – dyskusyjnych

Podczas spotkań zostaną zrealizowane 3 bloki tematyczne: Działania kierunkowe i dobre praktyki zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie ograniczania emisji, w tym np. kategoryczne zaprzestanie wykorzystywania odpadów jako paliw w piecach i paleniskach domowych; rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną; zmiana paliw na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych...
Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna, czyli aktywny udział obywateli w decydowaniu o istotnych sprawach dotyczących społeczności, których są członkami, jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego. Partycypacja może dotyczyć niewielkich grup społecznych, wspólnot i społeczności lokalnych, jak też większych zbiorowości, na poziomie regionów czy całego kraju, albo grup społecznych związanych z wybranymi sektorami gospodarki czy dziedzinami życia społecznego.
Panele szkoleniowo - dyskusyjne

Panele szkoleniowo – dyskusyjne

W ramach „Inicjatywy Północnej Polski na rzecz czystego powietrza” w okresie kwiecień – grudzień 2016r. zostanie zrealizowanych 8 paneli szkoleniowo – dyskusyjnych dla przedstawicieli lokalnych środowisk opiniotwórczych