Materiały
OCIEPLENIE KLIMATU. FAKTY I MITY - WYKŁAD MARCINA POPKIEWICZA

OCIEPLENIE KLIMATU. FAKTY I MITY – WYKŁAD MARCINA POPKIEWICZA

Marcin Popkiewicz z redakcji portalu www.naukaoklimacie.pl w wykładzie „Ocieplenie klimatu. Fakty i mity” wyjaśnia skąd wiemy, że klimat się ociepla, jakie są dowody na to, że główną tego przyczyną jest wzrost stężenia atmosferycznego emitowanych przez nas gazów cieplarnianych, jakie problemy mogą wyniknąć z dużej i szybkiej zmiany klimatu oraz dlaczego niektórzy ludzie mogą mieć tendencję do odrzucania wiedzy o zmianie...
DYLEMATY ŚWIATA WZROSTU I PALIW KOPALNYCH

DYLEMATY ŚWIATA WZROSTU I PALIW KOPALNYCH

Marcin Popkiewicz z redakcji portalu www.naukaoklimacie.pl w wykładzie „Dylematy świata wzrostu i paliw kopalnych”bierze pod lupę nasze rosnące zużycie energii i innych zasobów, szukając przy tym rozwiązań służących nie tylko ochronie klimatu, ale też zasobów, wzmocnieniu naszej gospodarki i poprawie jakości życia.
BROSZURA "CZYSTE POWIETRZE DLA ZIELONYCH PŁUC"

BROSZURA „CZYSTE POWIETRZE DLA ZIELONYCH PŁUC”

Właśnie ukazała się nasza nowa broszura szkoleniowa dla nauczycieli „Czyste powietrze dla Zielonych Płuc”. Zapraszamy do pobrania PDFu z pełną bezpłatną wersją broszury.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć lekcyjnych opracowanymi specjalnie na potrzeby broszury szkoleniowej „Czyste powietrze dla Zielonych Płuc”, która powstała w ramach „Inicjatywy Północnej Polski na rzecz czystego powietrza”.
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA TURYSTÓW

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA TURYSTÓW

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. “Świadomość ekologiczna turystów”autorstwa Jolanty Kamienieckiej. Opracowanie stanowi interpretację wyników badania socjologicznego “Turyści a Natura 2000”.
OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ I ŚRODOWISKO

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ I ŚRODOWISKO

Broszura porusza istotną kwestię oszczędzania energii we własnym gospodarstwie domowym. Ciepło w naszych domach jest niezbędne, podobnie jak woda czy energia elektryczna. Trudno jest bowiem przeceniać komfort przebywania we właściwie ogrzanym pomieszczeniu. Za komfort ten przychodzi nam jednak zapłacić, a obserwując sytuację na rynku paliw i energii, płacić coraz więcej. Bardzo często zużycie to jest...
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W OKRESIE PRENATALNYM

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W OKRESIE PRENATALNYM

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem pt.” Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci” opracowanym przez Jakuba Jędraka z Polskiego Alarmu Smogowego.
OCHRONA POWIETRZA - PORADNIK DLA UCZNIA

OCHRONA POWIETRZA – PORADNIK DLA UCZNIA

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego pn. „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”. Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska.
STWÓRZ KLIMAT DO ROZMÓW

STWÓRZ KLIMAT DO ROZMÓW

Czyli jak debatować o energii i zmianach klimatu w szkole. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym wydawnictwem Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowanym na potrzeby projektu „Szkoła pełna energii” zawierającym informacje na temat sposobów prowadzenia debat i przykładowe tematy dyskusji dot. przeciwdziałania zmianom klimatu, konsekwencji globalnego ocieplenia oraz bezpieczeństwa energetycznego.
ECOGENERATOR

ECOGENERATOR

Kolejne eco – scenariusze zajęć lekcyjnych dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki odpadami! Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym projektem edukacyjnym organizowanym przez EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego który będzie jedną z najnowocześniejszą spalarnią w Europie.
EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE

EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym zbiorem scenariuszy zajęć lekcyjnych wydanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Publikacja pokazuje, że zagadnienia ekologiczne można prezentować w sposób przystępny i atrakcyjny nie tylko na lekcjach przyrody, biologii czy geografii, ale również historii, matematyki, języka polskiego i języków obcych, nie zaburzając układu treści programowych danego przedmiotu.
INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA

INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze scenariuszem zajęć lekcyjnych „Indeksowanie jakości powietrza” opracowanego specjalnie na potrzeby działań szkoleniowych realizowanych w ramach „Inicjatywy Północnej Polski na rzecz czystego powietrza”.