Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
  • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej.

Harmonogram konkursu:

  • Ogłoszenie konkursu – 1 lutego 2017 r.
  • Zgłoszenia prac konkursowych – od 6 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu – 14 marca 2017 r.

W załączeniu:

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki, tel. 22 693 4503,
e-mail: miroslawa.partyka@me.gov.pl

Źródło: http://www.wmodn.elblag.pl/